Jak wysłać e-sprawozdanie do KRS. Instrukcja krok po kroku.

W tym wpisie przedstawimy Wam jak wysłać e-sprawozdanie do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Cały proces został opisany krok po kroku. Zanim zaczniesz wysyłać pliki, upewnij się że masz je właściwie podpisane, tj -pliki podpisuje się elektronicznie (profilem zaufanym EPUAP lub podpisem kwalifikowanym). Skan kartki z papierowym podpisem, nie jest dokumentem podpisanym elektronicznie. -sprawozdanie finansowe według ustawy […]

podpis-dokumentów-elektronicznych - esprawozdania

Podpis e-sprawozdania profilem ePUAP

Jest to obecnie dość powszechne pytanie, które zadają sobie kierownicy jednostek, zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego. Od października 2018 r. zmieniła się bowiem forma sprawozdawczości – z papierowej na elektroniczną, w formie ustrukturyzowanej. Podpisy na papierze zostały zastąpione podpisami elektronicznymi (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym EPUAP). Wraz ze złożeniem podpisu, zostaje zapisana też data jego […]